2nd ACTS - Asian Conference on Thermal Sciences 2020

2nd ACTS - Asian Conference on Thermal Sciences 2020 2nd ACTS - 伝熱学会 2020 2nd ACTS - 전열 학회 2020 2nd ACTS - 伝热学会 2020 2nd ACTS - 伝熱學會 2020

DATE:Nov.15(Sun.)-19(Thur.), 2020

VENUE:PHOENIX SEAGAIA RESORT, MIYAZAKI, JAPAN

Organized Sessions

 • Air conditioning and refrigeration

  organized by Ryosuke Matsumoto, Minsung KIM, Liwei Wang

 • Bio and medical

  organized by Kosaku Kurata, Seok CHUNG, Bin Chen

 • Boiling phase-change

  organized by Shoji Mori, Jaeseon LEE, Hao Wang

 • Combustion

  organized by Daisuke Shimokuri, Jun Hayashi, Hyungrok DO, Kun Luo

 • Condensation phase-change

  organized by Tomohide Yabuki, Byongjo YUN, Xuehu Ma

 • Conduction

  organized by Gota Kikugawa, Jungwan CHO, Haidong Wang

 • Convection

  organized by Kazuya Tatsumi, Dong-Kwon KIM, Guihua Tang

 • Electronic cooling

  organized by Tomoyuki Hatakeyama, Hyoungsoon LEE, Xiaobing Luo

 • Environmental system

  organized by Shinfuku Nomura, Se-Jin YOOK, Yinping Zhang

 • Energy conversion

  organized by Takuto Araki, Hiroshi Iwai, Masayasu Shimura, Hoseong LEE, Qibin Liu

 • Heat exchanger

  organized by Yutaka Oda, Honghyun CHO, Gongming Xin

 • Measurement and instrumentation

  organized by Takushi Saito, Wonyoung LEE, Dawei Tang

 • Micro/Nano heat transfer

  organized by Shuhei Inoue, Shohji Tsushima, Seung Hwan KO, Yanhui Feng

 • Multiphase phenomena

  organized by Koji Fumoto, Jin Sub KIM, Jinjia Wei

 • Nuclear energy

  organized by Tomio Okawa, Sung Won BAE, Xiaowei Li

 • Solar/renewable energy

  organized by Noboru Yamada, Hyunjin LEE, Yong Shuai

 • Thermal management

  organized by Hosei Nagano, Youngsuk NAM, Rong Chen

 • Thermal radiation

  organized by Atsushi Sakurai, Bong Jae LEE, Xianglei Liu

 • Thermal storage

  organized by Ruri Hidema, Rin YUN, Chao Xu

 • Thermophysics and thermophysical properties

  organized by Yoshihiro Taguchi, Naoya Sakoda, Dong-Wook OH, Huaqing Xie